Werken bij Surinaamse Brouwerij? Klik Hier

Ook Fernandes Verkoopmaatschappij N.V. gaat voor verantwoorde marketing en reclame voor alcoholhoudende dranken

Op 19 augustus 2022 is Fernandes Verkoopmaatschappij N.V. toegetreden tot STIVASUR, Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname. Per die datum heeft
Fernandes zich eveneens gecommitteerd om haar marketing en reclame geheel conform de Gedragscode voor Marketing en Reclame voor Alcoholhoudende
dranken, uit te voeren. Met de toetreding van Fernandes is het aantal deelnemers van STIVASUR uitgebreid tot 4 en samen met King’s Enterprises N.V., Surinaamse Brouwerij N.V. en Suriname Alcoholic Beverages N.V., committeert zij zich aan de doelstelling om bewustwording in de samenleving over verantwoord alcoholgebruik te optimaliseren.

 

Bij de oprichting van STIVASUR in 2015 hebben de 3 eerdere deelnemers zich met de Gedragscode verbonden aan regelgeving voor verantwoorde marketing en
reclame voor de alcoholhoudende dranken die zij produceren, importeren en verkopen. De Gedragscode heeft als kerndoel het garanderen dat de deelnemers zich volledig inzetten om ondermeer alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen door in reclame-uitingen de leeftijdsgrens van 18 jaar strikt te hanteren. De reclame-uitingen van de deelnemende bedrijven mogen ook geen zwangere vrouwen tonen, noch zich richten op deze groep. Bij het plaatsen van marketinguitingen wordt er ook rekening gehouden dat dit niet binnen het gezichtsveld van minimaal 200 meter van een basis- of middelbare school mag zijn. Recent zijn ook de regels t.a.v. alcoholreclame op social media aangescherpt. Dit is slechts een greep uit de regels in de Gedragscode, die ook Fernandes zal moeten hanteren.

 

De toetreding van Fernandes komt op een moment dat STIVASUR een campagne zal voeren om de Surinaamse samenleving bewust te maken van haar rol als ‘bewaker’ voor verantwoorde marketing en reclame-uitingen van alcoholhoudende dranken; voor een optimale betrokkenheid van de samenleving, dient zij kennis te hebben van de gedragsregels en het feit dat eventuele klachten ingediend kunnen worden bij de Gedragscode Evaluatie Commissie.

 

Met Fernandes erbij zal in een versterkt STIVASUR verder samengewerkt worden aan de visie om alcoholmisbruik in Suriname te elimineren.

Er gebeurt veel bij de Surinaamse Brouwerij

Voordat we je toegang geven tot onze website, vragen we je om je geboortedatum in te vullen.