Werken bij Surinaamse Brouwerij? Klik Hier

Non Commercial Sponsorships Aanvraag formulier

Surinaamse Brouwerij hanteert 7 hoofdthema’s voor het toekennen van een sponsoring te weten:

 • Gezondheid
 • Onderwijs
 • Milieu / Corporate Social Responsibility
 • Sociale projecten
 • Kunst en Cultuur
 • Buurtprojecten / Community Service
 • Overheid / Institutioneel

Sponsorbeleid

We zetten ons in voor verantwoorde consumptie door de consument bewust te maken van het belang van een matige alcoholconsumptie. Alcoholmisbruik is een complexe maatschappelijke kwestie en er is geen eenduidige oplossing. Wij zeggen niet alleen dat wij dit doen maar wij zijn ook nauw betrokken bij de Stichting voor Verantwoord Alcohol gebruik Suriname, en dragen bij aan de vergroting van de bewustwording omtrent verantwoord alcoholgebruik middels bewustwordingscampagnes.

Doelgroep

De doelgroep voor donatie is altijd 18+. Programma’s die specifiek op de jeugd gericht zijn in welke vorm dan ook worden onder geen enkele voorwaarde gesponsord omdat wij niet communiceren met minderjarigen.

Overige bepalingen sponsorbeleid

 • Ondersteuning kan worden gegeven in de vorm van financiële middelen (altijd via de bank overgemaakt op een bankrekening) of in kind donaties (donaties in natura). Wij sponsoren niet in cash geld, of in de vorm van het plaatsen van een advertentie.
 • Verzoeken die direct of indirect te maken hebben met minderjarigen worden niet in behandeling genomen omdat deze niet passen in onze doelgroep
 • Sponsor aanvragen moeten in lijn zijn met de visie en waarden van Surinaamse Brouwerij en moeten in elk geval neutraal zijn op politiek en levensbeschouwelijk vlak.
 • Het imago van het goede doel moet aansluiten bij de uitgangspunten van Surinaamse Brouwerij.
 • Het project moet affiniteit hebben met de doelgroep van Surinaamse Brouwerij.
 • Het te sponsoren doel moet binnen ons budget passen.

Wat te doen als je in aanmerking denkt te komen voor sponsoring?

Denk je dat jij in aanmerking komt voor sponsoring? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Alleen als de aanvraag voldoet aan de bepalingen van het sponsorbeleid, wordt de aanvraag eventueel in behandeling genomen.

Er gebeurt veel bij de Surinaamse Brouwerij

Voordat we je toegang geven tot onze website, vragen we je om je geboortedatum in te vullen.