Werken bij Surinaamse Brouwerij? Klik Hier

Aandelen

Omwisselen Toonderaandelen

OPROEP 2e OMWISSELING TOONDERAANDELEN SURINAAMSE BROUWERIJ N.V. IN AANDELEN OP NAAM

Bij wet is vastgesteld dat aandelen aan toonder verplicht op naam gesteld moeten worden.
Ter voorbereiding van deze omwisseling worden alle aandeelhouders van de Surinaamse Brouwerij N.V. opgeroepen zich te laten registreren.

Registratie vindt plaats ten kantore van de vennootschap aan de BROUWERIJWEG nr. 1 van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur – 15:00 uur.

U wordt verzocht van tevoren een afspraak te maken op het telefoonnummer 8860601.

De registratie dient persoonlijk te geschieden of met een machtiging. De gemachtigde dient ook een kopie van het identificatiebewijs van de aandeelhouder te overleggen.

De aandeelhouders worden verzocht voor de registratie de volgende documenten mee te nemen

  • Aandeelhouder registratie formulier – en machtigingsformulieren voor de bank;
    deze documenten kunnen worden gedownload via onderstaande links
    Registratie – en machtigingsformulieren
  • Aandeelbewijzen of Depotbewijs, indien de aandelen in bewaring zijn bij een lokale bank
  • Rechtspersonen dienen eveneens een KKF-uittreksel te overleggen
  • Identificatiebewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort)

 

REGISTRATIE IS WEER MOGELIJK VAN 13 MAART TOT EN MET 24 MAART 2023

GELIEVE REKENING TE HOUDEN DAT ALLE DIVIDENDEN NA DIVIDENDBEWIJSNUMMER 131 UITSLUITEND VIA HET NIEUW AANDEEL OP NAAM ZULLEN WORDEN UITGEKEERD

Voor meer informatie over de omwisseling van de aandelen kunnen aandeelhouders bellen naar het telefoonnummer 8860601 of e-mailen naar secretariaat.brouwerij@parbobier.com

Er gebeurt veel bij de Surinaamse Brouwerij

Voordat we je toegang geven tot onze website, vragen we je om je geboortedatum in te vullen.