Werken bij Surinaamse Brouwerij? Klik Hier

Nieuwe trend om samen verantwoord alcoholgebruik in Suriname te stimuleren

“Vrienden” van STIVASUR – een nieuwe trend om samen verantwoord alcoholgebruik in Suriname te stimuleren
Met de toetreding van craft brewer, Wild Coast Craft Brewing N.V., meer bekend als Wan Bon Biri, is voor STIVASUR, sterker nog voor Suriname, een nieuwe trend gezet: uitbreiding van de deelnemers die via zelfregulering samen werken aan de doelstelling om bewustwording in de samenleving over verantwoord alcoholgebruik, te optimaliseren.
Wan Bon Biri heeft op 25 januari jl. de Gedragscode voor Marketing en Reclame voor Alcoholhoudende Dranken van STIVASUR getekend met als primeur de eerste vriend van STIVASUR. Wan Bon Biri heeft zich als producent van craft bier gecommitteerd om op verantwoorde wijze marketing en reclame te voeren voor alcoholhoudende dranken en STIVASUR te ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten. Het unieke hierbij is dat Wan Bon Biri tevens tot de horeca-groep behoort; zij kunnen zich direct inzetten om alcoholmisbruik op eigen locatie te voorkomen.
De Gedragscode heeft als kerndoel het garanderen dat de deelnemers zich volledig inzetten om de verantwoorde reclamevoering te richten op personen die alcohol m6gen en ervoor kiezen om te drinken. Een van de vele regels in de Gedragscode is dat bij het plaatsen van marketinguitingen ook rekening wordt gehouden dat dit niet binnen het gezichtsveld van minimaal 200 meter van een basis of middelbare school mag zijn.
De locatie van Wan Bon Biri, tegenover een basisschool en naast een gebedshuis, is ogenschijnlijk in strijd met bovengestelde regel. Deze regel is niet van toepassing omdat Wan Bon Biri een vergunning heeft van het Districtscommissariaat voor de operationalisering van haar horeca-activiteiten incl. de verkoop van gedistilleerde dranken. Het fijne hiervan is dat de eigenaar/directeur Robert Chin Fo Sieeuw aangeeft reeds voor de toetreding tot STIVASUR, rekening te houden met de pleats van haar marketinguitingen en de openingstijden.
Toetreding van de horeca tot STIVASUR past geheel in onze visie om alcoholmisbruik te elimineren. Dat houdt in dat de horeca-sector zich inzet om ervoor te zorgen dat op hun locatie geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en dat er geen alcohol wordt verkocht aan personen die zichtbaar aangeschoten zijn. Of dat er een taxi beschikbaar is om gasten naar huis te rijden, om deelname aan het verkeer in beschonken toestand, te voorkomen. Allemaal procedures die Wan Bon Biri al toepast in hun dagelijkse bedrijfsvoering.
Deelnemers van STIVASUR vanaf de oprichting in 2015: King’s Enterprises N.V., Surinaamse Brouwerij N.V., Suriname Alcoholic Beverages N.V. en sinds augustus 2022 ook Fernandes Verkoopmaatschappij N.V. Voor meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van STIVASUR: www.stivasur.com of via 870 7501.

Er gebeurt veel bij de Surinaamse Brouwerij

Voordat we je toegang geven tot onze website, vragen we je om je geboortedatum in te vullen.